ปล่อยไก่ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปล่อยไก่ หมายถึง แสดงความโง่เขลาออกมา, ทำเรื่องหน้าอับอายต่อตนเองในที่สาธารณะ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปล่อยไก่ เช่น

  • เรื่องอะไรที่ไม่รู้จริงก็อย่าไปพูด มันจะพลอยปล่อยไก่ให้คนเขาดู
  • เตรียมตัวไปให้ดีล่ะ เวลาถึงหน้างานจะได้ไม่ปล่อยไก่ให้อายเขา
advertisements