ปอกกล้วยเข้าปาก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปอกกล้วยเข้าปาก หมายถึง ง่ายมาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปอกกล้วยเข้าปาก เช่น

  • ภาษาอังกฤษสำหรับเขาที่เป็นลูกครึ่งอยู่แล้ว คงง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากซินะ
  • เขาเก่งเรื่องเครื่องจักรอยู่แล้ว ซ่อมรถแค่นี้ก็เหมือนปอกกล้วยเข้าปากแหละ
advertisements