ปัญญาแค่หางอึ่ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปัญญาแค่หางอึ่ง หมายถึง มีความรู้น้อย (มักใช่ว่าคนที่ชอบอวดฉลาด)

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปัญญาแค่หางอึ่ง เช่น

  • ปัญญาแค่หางอึ่งอย่างเอ็ง ยังคิดที่จะหวังรวยกับหุ้นอีกเหรอ ระวังจะหมดตัวจะหาว่าไม่เตือน
  • ไม่รู้อะไรจริงอย่าไปแนะนำใครเขา ปัญญาแค่หางอึ่งอย่างนายดีไม่ดีจะกลายเป็นทำให้ใครเขาเดือดร้อนได้
advertisements