ปัดฝุ่น แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปัดฝุ่น หมายถึง เอาของเก่ามาใช้ใหม่,

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปัดฝุ่น เช่น

  • เห็นทีงานนี้คงได้เอานิทานพื้นบ้านมาปัดฝุ่นเสียใหม่เพื่อใช้เป็นบทแสดงเสียแล้ว
  • ถ้าวิธีแก้ปัญหาแบบใหม่มันใช้ไม่ได้ทำไมไม่ลองเอาวิธีเก่า ๆ มาปัดฝุ่นลองดูบ้างล่ะ
advertisements