ปัดสวะ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปัดสวะ หมายถึง ไม่รับผิดชอบ, ทำให้พ้นความรับผิดชอบของตน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปัดสวะ เช่น

  • ปัญหานี้ที่จริงมันเริ่มมาจากคุณนะ จะมาพูดปัดสวะว่ามันเกิดจากคนที่รับงานต่อจากคุณได้ยังไง
  • เป็นลูกผู้ชายกล้าทำต้องกล้ารับ จะมาปัดสวะให้คนอื่นมันไม่สมเป็นผู้ชาย
advertisements