ปัดแข้งปัดขา แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปัดแข้งปัดขา หมายถึง ทำให้ผู้อื่นหลุดจากตำแหน่งเพื่อตนจะได้ขึ้นแทน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปัดแข้งปัดขา เช่น

  • ที่เขาได้ขึ้นมาอยู่ตำแหน่งนี้ก็เพราะคอยปัดแข้งปัดขาหัวหน้าคนเก่าจนต้องย้ายไปอยู่สาขาอื่น เพราะรู้ว่าเขามีโอกาสจะได้ขึ้นแทนนั่นแหละ
  • ถ้าพวกคุณมัวแต่คิดปัดแข้งปัดขากันเองแบบนี้ เห็นทีผมคงต้องพิจารณาคนที่จะมารับหน้าที่นี้ใหม่เสียแล้ว
advertisements