ปั้นปึ่ง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปั้นปึง หมายถึง แสดงอาการไม่พอใจ ไม่สนใจไยดี

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปั้นปึง เช่น

  • จะหาหัวหน้าก็ระวังหน่อยนะวันนี้หัวหน้าเป็นอะไรก็ไม่รู้ ปั้นปึงตั้งแต่เช้าแล้ว
  • ผมทำอะไรผิดต่อคุณเหรอ ถึงได้ปั้นปึงไม่พูดไม่จาแบบนี้
advertisements