ปากกล้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปากกล้า หมายถึง พูดจาไม่เกรงกลัวสิ่งใด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปากกล้า เช่น

  • เข้าป่าก็หัดสงบปากสงบคำเสียบ้าง ไม่ใช่ปากกล้าไปเสียทุกเรื่อง ระวังจะเจอดี
  • ถือได้ว่าเขาเป็นนักการเมืองฝีปากกล้าคนหนึ่งเลยล่ะ ที่กล้าพูดในสิ่งที่คนอื่นเกรงกลัวกัน
advertisements