ปากคนยาวกว่าปากกา แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปากคนยาวกว่าปากกา หมายถึง คำพูดของคนย่อมสามารถเล่าเรื่องไปได้เร็วและไกลกว่าปากกา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปากคนยาวกว่าปากกา เช่น

  • เป็นดาราจะทำอะไรก็ควรระมัดระวังไว้เสียบ้าง จงจำไว้ว่าปากคนยาวกกว่าปากกา จะรุ่งหรือจะร่วงก็เพราะปากคนนี่แหละ
  • คำนินทาของคนแป๊บเดียวก็รู้กันทั่วไวกว่าหนังสือพิมพ์แล้วเดี๋ยวนี้ อย่างนี้แหละนะที่เขาว่าปากคนยาวกว่าปากกา
advertisements