ปากคัน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปากคัน หมายถึง อาการปากอยู่ไม่สุข ชอบพูด ชอบฟ้อง ชอบนินทา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปากคัน เช่น

  • ไม่รู้ว่าหล่อนไปปากคันมาจากไหน ตั้งแต่มาถึงยังนินทาคนนั้นคนนี้ไม่มีหยุดเลย
  • สงบปากสงบคำเสียบ้างเธอ ไม่ใช่ทำตัวปากคันฟ้องนายอยู่อย่างนี้ มันดูเหมือนเด็กขี้ฟ้องมากเลยนะ
advertisements