ปากตะไกร แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปากตะไกร หมายถึง ปากจัด ชอบพูดจาเหน็บแนม

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปากตะไกร เช่น

  • ไม่เคยคิดเลยเป็นผู้ชายแท้ ๆ แต่จะปากตะไกรได้ขนาดนี้
  • เป็นแม่บ้านแม่เรือนก็อย่าปากตะไกรให้มาก ลูก ผัวมันจะอยู่ไม่ติดบ้านเอา
advertisements