ปากบอน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปากบอน หมายถึง อาการปากอยู่ไม่สุข ชอบพูด ชอบฟ้อง ชอบนินทา

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปากบอน เช่น

  • ใครก็รู้ว่าหล่อนปากบอนขนาดไหน ทุกวันนี้ไม่มีใครอยากคุยด้วยหล่อนยังไม่รู้ตัวเลย
  • ผมก็ได้แต่ภาวนาว่าขออย่าได้มีใครปากบอนเอาเรื่องนี้ไปฟ้องครูของเราเลย
advertisements