ปากปราศรัยใจเชือดคอ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปากปราศรัยใจเชือดคอ หมายถึง คำพูดที่ดูปรารถนาดีแต่แฝงด้วยความคิดที่มุ่งร้าย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปากปราศรัยใจเชือดคอ เช่น

  • ตอนที่เขาคุยก็เหมือนเขาหวังดีอยากให้เราได้ใช้ของดี ๆ แหละ แต่ที่จริงแล้วเขาหวังหลอกเอาเงินเรา อย่างนี้แหละที่เขาว่า ปากปราศรัยใจเชือดคอ
  • ฉันไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะเป็นพวกปากปราศรัยใจเชือดคออย่างนี้ คบหากันมาก็นานเราก็ไว้เนื้อเชื่อใจเขาทุกอย่าง
advertisements