ปากพระร่วง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปากพระร่วง หมายถึง คำพูดศักดิ์สิทธิ์ มีความขลัง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปากพระร่วง เช่น

  • แม่ผมนี่เชื่อเลยว่าท่านปากพระร่วงจริง ๆ เวลาทักอะไรไปมักจะเป็นอย่างนั้นเสมอ
  • พระอาจารย์ท่านได้ชื่อว่าปากพระร่วง คนมักจะมาขอพรกับท่านอยู่เสมอ ๆ เพื่อให้ประสบความสำเร็จ
advertisements