ปากสว่าง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปากสว่าง หมายถึง มักพูดเปิดเผยความลับง่าย ๆ พูดพล่อย ๆ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปากสว่าง เช่น

  • ใครต่อใครเขาลือกันให้แซดว่าหล่อนปากสว่าง เก็บเรื่องอะไรไม่ค่อยอยู่
  • เพราะความปากสว่างของเธอแหละ ฉันถึงต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วย
advertisements