ปากหนัก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปากหนัก หมายถึง ไม่ค่อยพูดจาสนทนากับใคร ไม่ค่อยทักทายใคร

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปากหนัก เช่น

  • เป็นพ่อค้าปากหนักแบบนี้มันจะค้าขายรุ่งเรืองอย่างคนอื่นเขาได้อย่างไร
  • เพราะรู้ว่าเขาเป็นคนปากหนักนั่นแหละ ผมถึงกล้าที่จะคุยกับเขาได้ทุกเรื่อง ถึงแม้จะส่วนใหญ่จะพูดอยู่ฝ่ายเดียวก็เถอะ
advertisements