ปากหอยปากปู แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปากหอยปากปู หมายถึง ชอบนินทาเล็ก ๆ น้อย ๆ, พูดไปก็ไม่มีใครสนใจฟังหรือพูดไม่ขึ้น (มักใช้กับผู้น้อย)

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปากหอยปากปู เช่น

  • ถ้าคิดจะทำงานใหญ่ล่ะก็ ผมแนะนำให้คุณเลิกสนใจพวกปากหอยปากปูเสียจะดีกว่า
  • ปากหอยปากปูอย่างเธอพูดไปใครเขาจะเชื่อ น้ำหนักคำพูดระดับเรามันสู้พวกที่อยู่ระดับบริหารไม่ได้หรอก
advertisements