ปากเปราะ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปากเปราะ หมายถึง พูดจาทักทายเก่ง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปากเปราะ เช่น

  • สามีฉันเป็นคนต่างถิ่นแท้ ๆ แต่เพราะเป็นคนปากเปราะนั่นแหละคนถึงได้รู้จักเขาไปทั่ว
  • เป็นพ่อค้าวาณิชย์ถ้าไม่รู้จักทำตัวให้ปากเปราะเสียบางมันก็คงจะค้าขายลำบากอยู่
advertisements