ปากเปียกปากแฉะ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปากเปียกปากแฉะ หมายถึง ว่ากล่าวตักเตือนตลอดเวลาไม่หยุดหย่อน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปากเปียกปากแฉะ เช่น

  • จะต้องให้แม่คอยปากเปียกปากแฉะกับเรื่องนี้ไปถึงไหน โต ๆ กันแล้วนะลูก
  • สงสารครูสมศรีจังที่ต้องคอยปากเปียกปากแฉะกับเด็กดื้อพวกนี้อยู่ทุกวัน
advertisements