ปากเป็นกันไกร แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปากเป็นกรรไกร หมายถึง ชอบพูดว่าคนอื่นเป็นประจำ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปากเป็นกรรไกร เช่น

  • เธอหยุดทำตัวปากเป็นกรรไกรได้แล้ว หัดดูตัวเองเสียบ้างก่อนจะว่าคนอื่น
  • พวกปากเป็นกรรไกรส่วนใหญ่เวลาว่าใครไม่ค่อยดูหรอกว่าตัวเองก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน
advertisements