ปากเป็นฆ้องกระแต แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปากเป็นฆ้องกระแต หมายถึง อาการชอบคุยโวโอ้อวด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปากเป็นฆ้องกระแต เช่น

  • เขาก็ชอบทำตัวปากเป็นฆ้องกระแตอย่างนี้แหละ ขอให้ได้คุยโวไว้ก่อนจริงเท็จแค่ไหนใครก็รู้
  • ปากเป็นฆ้องกระแตอย่างนั้นใครจะไปเชื่อมัน
advertisements