ปากเป็นต่อยหอย แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปากเป็นต่อยหอย หมายถึง พูดคล่องไม่หยุดปาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปากเป็นต่อยหอย เช่น

  • เด็กคนนี้ช่างพูดเสียจริง ปากเป็นต่อยหอย จนฉันแทบจะหลงซื้อของที่น้องเขามาขายแล้ว
  • นายก็หยุดพูดเสียบ้างเถอะ ปากเป็นต่อยหอยอย่างนี้ใครก็ขี้เกียจฟัง
advertisements