ปากเป็นเอก เลขเป็นโท แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปากเป็นเอกเลขเป็นโท หมายถึง คำพูดสำคัญที่สุด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปากเป็นเอกเลขเป็นโท เช่น

  • คนเราถึงแม้มีความรู้มาก แต่ไม่มีวาทศิลป์ก็ยากที่จะเจรจาสำเร็จผล อย่างที่โบราณว่า ปากเป็นเอกเลขเป็นโท
  • ท่านว่าคนเราหากรู้จักเจรจาดีก็มีชัยไปกว่าครึ่ง เหมือนที่เขาว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทแหละ
advertisements