ปากโว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปากโว หมายถึง พูดจาโอ้อวด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปากโว เช่น

  • คนปากโวอย่างนั้นอย่าไปเชื่ออะไรให้มากเลย เรื่องจริงจะมีมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้
  • เขาก็ปากโวไปทั่วว่าลูกสาวเขาสอบข้าราชการได้ แต่ใคร ๆ ก็รู้ว่าเขาเอาเงินวิ่งเต้นหมดไปเยอะอยู่
advertisements