ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม หมายถึง ยังเป็นเด็ก (มักใช้ในเชิงติเตียน)

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม เช่น

  • เป็นแค่เด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม คิดอ่านจะมาวัดรอยตีนกับครูบาอาจารย์มันใช้ได้ที่ไหน
  • ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมอย่างเจ้า คิดหรือว่าจะมีปัญญาฆ่าข้าได้
advertisements