ปิดทองหลังพระ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปิดทองหลังพระ หมายถึง ทำความดีแต่ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครยกย่องหรือเห็นคุณค่า

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปิดทองหลังพระ เช่น

  • เพราะเขาทำงานแบบปิดทองหลังพระอยู่อย่างนี้ ถึงไม่ก้าวหน้าเหมือนคนอื่นเขา
  • ฉันว่าครูท่านเป็นผู้ปิดทองหลังพระแท้จริงเลยล่ะ ท่านดูแลลูกศิษย์ลูกหาทุกคนจนเจริญก้าวหน้าอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย แม้ว่าท่านจะไม่เด่นไม่ดังท่านก็ยังคงทำอยู่เสมอต่อไป
advertisements