ปิดประตูค้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปิดประตูค้า หมายถึง ปิดกั้นหนทางค้าขายของผู้อื่น เพื่อให้ตนได้ทำการค้าแต่เพียงผู้เดียว

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปิดประตูค้า เช่น

  • สมัยนี้มันไม่มีแล้วที่จะมาปิดประตูค้ากัน การค้ามันต้องมีการแข่งขันคนซื้อก็จะได้มีตัวเลือกด้วย
  • ที่บ้านเขามีฐานะมาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะสมัยก่อนบรรพบุรุษเขามาปิดประตูค้าอยู่ที่เมืองไทย จนร่ำรวยอย่างที่เห็นแหละ
advertisements