ปิดประตูตีแมว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปิดประตูตีแมว หมายถึง รังแกคนที่ไม่มีทางสู้และไม่มีทางหนี

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปิดประตูตีแมว เช่น

  • หากว่าพูดดีก็แล้ว เตือนก็แล้ว แต่ยังไม่ฟังเห็นที่ว่าจะต้องใช้วิธีปิดประตูตีแมวให้เข็ดจะได้ไม่กล้าขัดคำสั่งอีก
  • ที่รัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองคืนความสงบสุขให้ประชาชนได้ทุกวันนี้ ก็เพราะกลยุทธ์ปิดประตูตีแมวทำให้แต่ละฝ่ายที่แตกแยกต่างไม่กล้าเคลื่อนไหวอีก
advertisements