ปิดปาก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปิดปาก หมายถึง ไม่พูดหรือไม่ให้พูด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปิดปาก เช่น

  • เขาปิดปากไม่พูดไม่จาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว พอชวนคุยเขาก็เปลี่ยนเรื่องตลอด
  • ถ้ากลัวว่าคนอื่นจะรู้เรื่องนี้ก็ทำอย่างไรก็ได้ปิดปากมันซะ ความจะได้ไม่แตก
advertisements