ปีมะโว้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปีมะโว้ หมายถึง ระยะเวลาผ่านมานานมากจนไม่รู้ว่าเมื่อไร

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปีมะโว้ เช่น

  • เรื่องมันก็ตั้งแต่ปีมะโว้แล้ว แกยังจะขุดคุ้ยคุยอยู่อีกหรือ
  • ของเก่าตั้งแต่ปีมะโว้แล้ว แกยังจะเอามาใช้อยู่อีกหรือ ฉันว่าเอาไปให้เขาอนุรักษ์ไว้ดีกว่ามั้ง
advertisements