ปีศาจสุรา แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปีศาจสุรา หมายถึง คนที่ติดสุราอย่างหนัก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปีศาจสุรา เช่น

  • ใครเขาก็ว่ามันกลายเป็นปีศาจสุราไปแล้ว แทบจะเรียกว่าดื่มแทนน้ำก็ได้
  • ศิลปินฝีมือดีหลายท่านต้องจากโลกนี้ไปก่อนวัยอันควรเพียงเพราะกลายเป็นปีศาจสุราเท่านั้น
advertisements