ปูนหมายหัว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ปูนหมายหัว หมายถึง ทายไว้ล่วงหน้าว่าต้องเป็นไปอย่างที่ว่าไว้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ปูนหมายหัว เช่น

  • ตั้งแต่มันคบค้าสมาคมกับพวกหัวไม้ ฉันเอาปูนหมายหัวมันไว้เลยว่าสักวันมันต้องเข้าโรงพักเพราะพวกนั้น
  • มันรักดีตั้งแต่เด็กแบบนี้ ฉันจะเอาปูนหมายหัวไว้เลยว่าวันหน้ามันต้องได้ดี แล้วกลับมาพัฒนาบ้านเราแน่นอน
advertisements