ป่าคอนกรีต แปลว่าอะไร หมายถึง…

ป่าคอนกรีต หมายถึง เมืองที่มีแต่สิ่งปลูกสร้าง อาคาร ตึกแถว

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ป่าคอนกรีต เช่น

  • เมื่อก่อนที่แถวนี้จะเรียกว่าป่าก็ยังได้ เพราะต้นไม้เต็มไปหมด แต่เดี๋ยวนี้คงต้องเรียกว่าป่าคอนกรีตเสียมากกว่า ต้นไม้สักต้นแทบจะไม่มีให้เห็น
  • ป่าเรายังดีมีป่าใหญ่ ในกรุงเทพแทบจะเรียกได้ว่ามีแต่ป่าคอนกรีต มองไปทางไหนก็มีแต่ตึกเต็มไปหมด
advertisements