ผงเข้าตาตัวเอง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผงเข้าตาตัวเอง หมายถึง แก้ไขปัญหาให้ผู้อื่นได้แต่ไม่สามารถแก้ไขให้กับตนเองได้

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผงเข้าตาตัวเอง เช่น

  • ฉันนะพอเกิดเรื่องกับตัวเองทีไรเป็นว่าผงเข้าตาตัวเองทุกทีทั้ง ๆ ที่ปัญหาของคนอื่นกับแก้ไขได้
  • เวลาคนอื่นมีปัญหาอะไรเขาสามารถเข้าไปช่วยแก้ไขได้ตลอด แต่พอถึงคราวของเขากับเหมือนผงเข้าตาตัวเองแก้ไขไม่ได้จนต้องพบจิตแพทย์
advertisements