ผักชีโรยหน้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผักชีโรยหน้า หมายถึง ทำความดีเพียงผิวเผินเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเห็นเฉพาะหน้า, ทำดีแค่ผิวเผินให้ตัวเองดูดีในสายตาผู้อื่น, งานที่ดูดีเมื่อมองจากภายนอก (ภายในอาจจะไม่ดี)

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผักชีโรยหน้า เช่น

  • พอถึงฤดูการประเมินทีไรก็เหมือนถึงฤดูปลูกผักชีโรยหน้าเพื่อหวังว่าตนเองจะผ่านการประเมิน
  • พอรู้ว่าหัวหน้าจะมาพวกเขาก็พากันเอาผักชีโรยหน้าเหมือนกับว่าตั้งใจทำงานทั้ง ๆ ที่ปกติเช้าชามเย็นชาม
advertisements