ผิดกันราวฟ้ากับดิน แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผิดกันราวฟ้ากับดิน หมายถึง แตกต่างกันมาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผิดกันราวฟ้ากับดิน เช่น

  • พี่น้องคู่นี้นิสัยผิดกันราวฟ้ากับดิน
  • ทำไมงานครั้งนี้กับครั้งที่แล้วผิดกันราวฟ้ากับดินอย่างนี้
advertisements