ผิดพ้องหมองใจ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผิดพ้องหมองใจ หมายถึง มีเรื่องผิดใจกัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผิดพ้องหมองใจ เช่น

  • เราก็คบหากันมานานอย่าให้ต้องผิดพ้องหมองใจกันเลย
  • มีอะไรก็คุยกันให้เข้าใจปล่อยนานไปจะกลายเป็นผิดพ้องหมองใจกันได้
advertisements