ผินหลังให้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผินหลังให้ หมายถึง ไม่สนใจไยดี, เลิกคบหากัน

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผินหลังให้ เช่น

  • ในเวลาที่บ้านเมืองไม่สงบอย่างนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาผินหลังให้กันแต่ต้องหันหน้าเข้าหากัน
  • พวกเขาเมื่อก่อนก็คบหากันดีพอมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาถึงกับผินหลังให้กันตลอด
advertisements