ผิวบาง แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผิวบาง หมายถึง ผิวบอบบาง

advertisements