ผีถึงป่าช้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผีถึงป่าช้า หมายถึง ต้องยอมทำด้วยความจำใจ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผีถึงป่าช้า เช่น

  • ก็มีคำสั่งลงมาแล้วฉันก็คงต้องไปในเมื่อผีถึงป่าช้าแล้วยังไงก็ต้องเผา
  • ในเมื่อเจ้านายมาผมจะไม่ไปด้วยก็คงไม่ได้ ผีถึงป่าช้าแล้วไม่เผาก็กระไร
advertisements