ผีเข้าผีออก แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผีเข้าผีออก หมายถึง เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย, อารมณ์ไม่คงที่

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผีเข้าผีออก เช่น

  • เขานะผีเข้าผีออกอย่างนี้อยู่ตลอดแหละ
  • วันนี้ไม่รู้หัวหน้าผีเข้าผีออกหรือยังไงเดี๋ยวก็ดุลูกน้องเดี๋ยวก็คุยเล่นหัวกันฉันล่ะปรับอารมณ์ไม่ทัน
advertisements