ผูกคิ้วนิ่วหน้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผูกคิ้วนิ่วหน้า หมายถึง แสดงสีหน้าไม่พอใจ

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผูกคิ้วนิ่วหน้า เช่น

  • ใครทำอะไรให้เธอต้องผูกคิ้วนิ่วหน้าได้ขนาดนี้เหรอ
  • เรื่องแค่นี้ไม่เห็นต้องผูกคิ้วนิ่วหน้าก็ได้นี่
advertisements