ผู้ชายพายเรือ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผู้ชายพายเรือ หมายถึง ผู้ชายทั่ว ๆ ไป

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผู้ชายพายเรือ เช่น

  • ผู้ชายพายเรือแบบนี้จะหาที่ไหนก็ได้ แต่ผู้ชายที่พิเศษแบบเขาจะมีสักกี่คน
  • จะว่าไปแล้วดูดี ๆ เขาก็ไม่เหมือนผู้ชายพายเรือคนอื่น ๆ ก็ตรงที่กริยามารยาทนี่แหละ
advertisements