ผู้ลากมากดี แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผู้ลากมากดี หมายถึง ผู้ดีมีสกุล

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผู้ลากมากดี เช่น

  • แค่ดูนามสกุลเขาก็รู้แล้วว่าเป็นพวกผู้ลากมากดี
  • ตระกูลของเขาถือได้ว่าเป็นตระกูลเก่าแก่ที่อยู่ในวงสังคมชั้นสูงจะเรียกว่าเป็นผู้ลากมากดีก็ได้
advertisements