ผ่อนสั้นผ่อนยาว แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผ่อนสั้นผ่อนยาว หมายถึง ประนีประนอม, อะลุ้มอล่วย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผ่อนสั้นผ่อนยาว เช่น

  • คนกันเองเงินแค่นี้ผ่อนสั้นผ่อนยาวกันได้ไม่มีปัญหาหรอก
  • มีปัญหากันให้รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวกันเสียบ้างอย่าให้ถึงขั้นแตกหักกันเลย
advertisements