ผ้าพับไว้ แปลว่าอะไร หมายถึง…

ผ้าพับไว้ หมายถึง เรียบร้อย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ผ้าพับไว้ เช่น

  • ลูกสาวบ้านนี้กริยามารยาทนี้เหมือนผ้าพับไว้น่าดูชม
  • สมัยนี้หายากที่จะเจอผู้หญิงที่เรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้อย่างสมัยก่อน
advertisements