ฝนตกก็แช่ง ฝนแล้งก็ด่า แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฝนตกก็แช่ง ฝนแล้งก็ด่า หมายถึง ทำสิ่งใดก็ไม่เป็นที่ถูกใจของคนทั้งหมด

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฝนตกก็แช่ง ฝนแล้งก็ด่า เช่น

  • เกิดเป็นเทวดาท่าจะลำบากใจกับคน ฝนตกก็แช่ง ฝนแล้งก็ด่า
  • ทุกวันนี้พอแก้ปัญหาให้คนกลุ่มหนึ่งได้ คนอีกกลุ่มก็ไม่พอใจอีก เข้าทำนองฝนตกก็แช่ง ฝนแล้งก็ด่าเสียจริง
advertisements