ฝนตกไม่ทั่วฟ้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฝนตกไม่ทั่วฟ้า หมายถึง แจกจ่ายไม่ทั่วถึง

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฝนตกไม่ทั่วฟ้า เช่น

  • ถึงแม้ว่าจะมีเครื่องยังชีพมาแจกแต่ก็ยังเป็นฝนตกไม่ทั่วฟ้าอยู่ดีเพราะคนแก่บางคนยังไม่ได้รับของเลย
  • ปีนี้เห็นว่าเงินเดือนขึ้นแค่บ้างแผนกเท่านั้น แบบนี้มันฝนตกไม่ทั่วฟ้านี่หว่า
advertisements