ฝนตกไม่มีเค้า แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฝนตกไม่มีเค้า หมายถึง เรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมาย

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฝนตกไม่มีเค้า เช่น

  • อยู่ ๆ เขาก็ได้เลื่อนเป็นหัวหน้าแผนกเฉยเลย ทำไมฝนตกไม่มีเค้าแบบนี้ล่ะ
  • ฉันไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะขอหย่ากับฉันเหมือนฝนตกไม่มีเค้าอย่างนี้
advertisements