ฝนทั่งให้เป็นเข็ม แปลว่าอะไร หมายถึง…

ฝนทั่งให้เป็นเข็ม หมายถึง เพียรพยายามอย่างสุดความสามารถจึงจะประสบความสำเร็จ, มีความพยายามมาก

ตัวอย่างของการใช้สำนวนไทย ฝนทั่งให้เป็นเข็ม เช่น

  • งานยิ่งยากเท่าไรเรายิ่งต้องใช้ความพยายามมากเท่านั้นเหมือนที่เขาว่าฝนทั่งให้เป็นเข็มให้สำเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย
  • โครงการนี้ถือว่ายากมากถึงกับฝนทั่งให้เป็นเข็มก็ว่าได้ แต่มันจะสำเร็จได้แน่ถ้าพวกเราพยายามช่วยกันทำงาน
advertisements